Analyse vitaminetesten: Vrouwen naar leeftijd

Om direct de resultaten in een

bepaalde leeftijd categorie te

bekjiken kunt u op een categorie klikken.

Vrouwen Alle

Vrouwen t/m 50

Vrouwen 51-60

Vrouwen 61-70

Vrouwen 71+

De grafieken tonen de gemiddelde innamen in % van de ADH voor de doelgroep.

ADH = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid. Dat is de door de Nederlandse Gezondheidsraad geadviseerde inname voor de doelgroep. 100% is het streven.

Links op de homepage kunt u onder “Over Vitamines” meer lezen over de diverse ADH’s en welke voeding voor bepaalde vitamines, mineralen de beste bron is.

 

Vrouwen Alle (n=32.640)

Omega-3 staat voor de inname van de gezonde meervoudig onverzadigde vetzuren uit vis (visolie).

Vrouwen t/m 50 (n=24.489)

Vrouwen 51-60 (n=5.594)

Vrouwen 61-70 (n=1.951)

Vrouwen 71+ (n=605)