Verantwoorde doseringen van vitamines en mineralen

Afhankelijk van leeftijd, sekse en levensstijl heeft iedereen een bepaalde hoeveelheid vitamines per dag nodig. Zo maar ruim extra innemen is niet verstandig.

Bij een te grote inname wordt de overmaat aan de meeste wateroplosbare vitamines via de urine afgescheiden. Sommige vetoplosbare vitamines hopen zich op in het lichaamsvet en in de lever. In het algemeen geldt voor de vetoplosbare vitamines A en D een veilige inname tot vijf maal de ADH voor de betreffende doelgroep. Voor het wateroplosbare foliumzuur is die marge in elk geval ook goed, maar waarschijnlijk ligt de grens hoger. Voor de meeste vitamines is de veilige margen van inname meer dan 25 keer de ADH.

Voor de meeste mineralen zijn de veilige marges kleiner. Voor Calcium bijvoorbeeld is twee keer de ADH aanvullen waarschijnlijk de bovengrens.

Een risico van een te hoge inname van vitamines en mineralen via de voeding ontstaat alleen als u veel lever eet en/of als u hooggedoseerde supplementen inneemt, die niet voor u bestemd zijn.

Vitunique houdt rekening met al deze elementen en berekent welke aanvulling voor u gewenst is. De hoogste aanvulling die een supplement van Vitunique geeft, is voor mineralen en vitamine A en D3 één keer de ADH en voor de overige vitamines 3 keer de ADH. U blijft met een Vitunique supplement dus altijd onder de veilige bovengrens.

Doet u de Vitunique vitaminetest dan krijgt u advies over wat u persoonlijk al met uw voeding inneemt en wat u zou kunnen aanvullen.